RPE Appliance

De R.P.E. appliance met debonding schroeven.

Met deze R.P.E. hoeft u geen elementen te separeren en geen banden te passen, alleen een scherpe boven- en onderafdruk zijn noodzakelijk voor het vervaardigen van deze R.P.E. appliance.
De laterale beetverhoging zal een hoogte hebben van 3 mm en een volledige afstemming hebben op het derde en vierde kwadrant. Deze hoogte is belangrijk voor de plaatsing van de debondingschroeven.

Doordat de laterale beetverhoging bij de premolaren en molaren in de maxille goed aansluit is er een grote stabiliteit en geen kans op torque in deze regio. Nadat de R.P.E. zijn werk heeft gedaan, is deze eenvoudig te verwijderen. Met de meegeleverde sleutel de debondingsschroeven verdraaien tot de R.P.E. loskomt.

Tip: voor het plaatsen bij de patiënt de debondingsschroeven opvullen met was, dit ter voorkoming van tandsteenvorming.

Voor eventuele vragen over dit product kunt u ons bellen op Tel: 040-2413969 en vragen naar Harry van Zanten.
Of u stuurt een e-mail naar ortholabzuid@planet.nl en wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.