New T Appliance

De "T-appliance" werd in 1985 geïntroduceerd als multifunctionele activator.

Het apparaat maakte expansie van de boventandboog, onafhankelijk van de ondertandboog mogelijk, alsmede stapsgewijze sagittale activering van het mandibulaire gedeelte, indien nodig asymmetrisch. Uiteraard kan, via “buccal tubes”, een high pull headgear worden bijgeplaatst.

In de jaren nà z’n introductie groeide de T-appliance uit tot één van de meest toegepaste activatoren in Nederland. Na ruim 15 jaar trouwe dienst leek de tijd aangebroken voor een face-lift, met behoud van het oorspronkelijke concept.

De “New T-appliance” stelt u in staat om:

Benodigdheden voor het vervaardigen van een New T-appliance:

Voor eventuele vragen over dit product kunt u ons bellen op Tel: 040-2413969 en vragen naar Harry van Zanten.
Of u stuurt een e-mail naar ortholabzuid@planet.nl en wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.